Fasadmålning

DIN IDÉ, VÅRA LÖSNINGARinfo@paintsol.se | +46 (0) 764 12 97 28


Läs mer

Paintsol AB har arbetat med fasadmåleri och andra fasadarbeten sedan 2010. Verksamheten inkluderar alla slags arbeten från rengöring av fasader till isolering av byggnader och montering av ny träbeklädnad. Vi kan utföra arbeten överallt i Estland och även utomlands. Vi arbetar med varje hus som om det var vårt eget, arbetet ska hålla i många år. Vi är även beredda att utföra fasadmåleri och byggarbeten som underleverantörsuppdrag, såväl i Estland som på annat håll i Europa.

Tjänster


Färgning

Målning av fasader, fönster och yttertak

Läs mer Fråga om offert

Rengöring

Rengöring av fasader
och yttertak

Läs mer Fråga om offert

Värmeisolering

Byte av träbeklädnad inkl montering avisolering

Läs mer Fråga om offert

Övriga tjänster

Fönster, Dörrar, fönstersmygar, fönsterbleck, snickeriarbeten

Läs mer Fråga om offert

Färgning


Vi ersätter eller lagar problematiska delar på rengjord fasad innan målning påbörjas. Målningsarbeten utförs under varmare årstid (vid genomsnittlig lufttemperatur över +7°C). Det är viktigt att ta hänsyn till den tidigare färgbeläggningen på ytan (vatten- eller oljebaserad färg). Träpaneler målas med breda penslar, stenytor målas oftast med roller. Plåttak målas med roller och falsarna med pensel. Vid plåttak är det viktigt att grovslipa ytan för att säkerställa bättre vidhäftning.


Kontakt